פרדוקסים

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

מס' קורס
או"פ 10953

Keywords

  • פרדוקסים
  • Paradoxes

פורמט ציטוט ביבליוגרפי