פצצת הניטרון

יורם קירש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)30-32
מספר עמודים3
כתב עתמדע: עתון מדעי לכל
כרךכ"ד
סטטוס פרסוםפורסם - 1980

IHP publications

  • ihp
  • נשק גרעיני

פורמט ציטוט ביבליוגרפי