פסיכולוגיה חברתית

D. G. Myers , Ravit Nussinson (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהSocial Psychology
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מסת"ב (מודפס)9789650613440
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

הערה ביבליוגרפית

Hebrew course book based on an English publication (NY: McGraw-Hill).
10th edition

Keywords

  • Social psychology

פורמט ציטוט ביבליוגרפי