פסטיבל עכו ורב-תרבותיות: התנגדות, מדיניות וקהילה מארחת

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

מאמר זה עוסק בשני נושאים מרכזיים ומשלימים. האחד הוא האופן שבו ההפרדה בין ה"תיאטרוני" וה"אוניברסלי" לבין ה"חברתי-קהילתי" וה"פרטיקולרי-מקומי" אפשרה לקבוצה ההגמונית הן להבנות את הפסטיבל כמרחב "סטרילי" המתנתק מזיקות חברתיות למקום והן לשמור על יחסי הכוח שבין מרכז לפריפריה. השני הוא האופן שבו ההתנגדות והמחאה ניסו לקרוא תיגר על הפרדה זו ומידת ההצלחה שלהן בשינוי מדיניות הפסטיבל כלפי תושבי עכו. הדיון בנושאים אלה מאפשר לראות בפסטיבל עכו מקרה מבחן לרב-תרבותיות בשדה האמנויות. כלומר הוא מאפשר הן לעמוד על החסרונות של מדיניות ציבורית בשדה האמנויות בישראל מנקודת מבט רב-תרבותית, והן להציע עקרונות יסוד כדי להבטיח שמדיניות זו תפעל על פי עקרונות רב-תרבותיים. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהAkko Festival and Multiculturalism: Resistance and Policy
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחמדיניות ציבורית ורב-תרבותיות
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
עמודים155-192
מספר עמודים38
מסת"ב (מודפס)9789650207809
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

IHP publications

 • ihp
 • Acre (Israel)
 • Arts and society
 • Ashkenazim
 • Jewish-Arab relations
 • Mizrahim
 • Multiculturalism
 • Palestinian Arabs -- Israel
 • Public policy
 • Theater
 • Theater and society
 • אומנויות וחברה
 • אשכנזים
 • יהודים וערבים
 • מדיניות ציבורית
 • עדות המזרח
 • עכו (יישוב עירוני)
 • ערבים בישראל
 • פסטיבל עכו לתיאטרון
 • רב-תרבותיות
 • תיאטרון
 • תיאטרון וחברה

RAMBI publications

 • rambi
 • Drama festivals -- Israel -- Acre
 • Jewish-Arab relations -- Israel -- Acre
 • Theater -- Political aspects -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי