פליטים בארצם : פליטים פנימיים במדינת ישראל 1948-1996

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהRefugees in their Land : The Internal Refugees in Israel 1948-1996
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםגבעת חביבה
מוציא לאורהמכון לחקר השלום
סטטוס פרסוםפורסם - 1996

Keywords

  • Palestinian Arabs -- Israel
  • Refugees Arab -- Israel
  • ערבים פלשתינאים -- ישראל
  • פליטים ערביים -- ישראל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי