פיתוח מיומנויות אוריינות דיגיטלית מנקודת מבטם של מורים ותלמידים: תוצאות ראשוניות

דבורה הומינר, אינה בלאו, יורם עשת

פרסום מחקרי: תוצר מחקר מכנספוסטר

תקציר

בעוד ש"מודל ה-5C" מתאר מיומנויות פדגוגיות כלליות, "מודל האוריינות הדיגיטלית" מפרט את המיומנויות בגישה יותר אופרטיבית, הממוקדת בעולם הדיגיטלי. השליטה במיומנויות אלה משפרת את יכולותיהם של לומדים ליצור ידע מבוסס ומנומק ולפעול באופן מיטבי בסביבות דיגיטליות עכשויות. המחקר הנוכחי בוחן פרספקטיבות של מורים ותלמידים לגבי האסטרטגיות היעילות לפיתוח מיומנויות אוריינות דיגיטלית, בהתבסס על שילוב בין שני המודלים. בנוסף, המחקר מבקש לזהות פערים בין הפרספקטיבות של שתי קבוצות אלה (מורים ותלמידים), כמו גם להשוות בין תלמידים ומורים מבתי ספר המשלבים טכנולוגיה במודל אחד-על-אחד (one-to-one computing) ובין אלה המשלבים טכנולוגיה במודל אחד אל כולם (שימוש במחשב ומקרן ע"י המורה לצורכי הוראה בלבד).
שפה מקוריתעברית
עמודים237-238
מספר עמודים2
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

IHP publications

  • ihp
  • Computer literacy
  • School children
  • Teachers
  • אוריינות מחשב
  • מורים
  • מיומנויות מחשב
  • תלמידים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי