פיתוח אוריינות דיגיטלית ואתגר השיתופיות: הילכו שניהם יחדיו?

תמר ענבל-שמיר, אינה בלאו

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

תהליכי למידה וחינוך בחברת המידע המצריכים פיתוח של מיומנויות אוריינות דיגיטלית בקרב לומדים, נשענים במידה רבה על שיתוף במידע ועל שימוש במקורות מידע פתוחים. תקציר זה בוחן תהליכי למידה בקרב סטודנטים בקורס לתואר שני המבוססים על פיתוח אוריינות דיגיטלית ושיתוף במידע. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהכנס הארצי השנתי השנים עשר 2014 של מיט"ל
עורכיםיואב יאיר, אלי שמואלי
מוציא לאורמכללת לוינסקי לחינוך
עמודים269-274
מספר עמודים6
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP publications

  • ihp
  • אוריינות מחשב
  • אוריינות מידע
  • סטודנטים
  • שיתוף מידע וידע

פורמט ציטוט ביבליוגרפי