פילוסופיה של הנפש בתקופתנו

אמיר הורוביץ, רות רמות (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

הערה ביבליוגרפית

מס' קורס
או"פ 10679

Keywords

  • פילוסופיה של הנפש
  • Philosophy of mind

פורמט ציטוט ביבליוגרפי