פילוסופיה של המדע

אליק פלמן, רמי ישראל, אמיר הורוביץ

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

פילוסופיה של המדע היא תחום העוסק בשאלות פילוסופיות אשר עניינן הוא המדע, ובפרט מדע הטבע. הפילוסוף מקבל את המדע ואת טענותיו כ"נתונים" ושואל שאלות על אודות המדע; הוא מתבונן במדע כביכול "מבחוץ". עיסוקו הוא, אפוא, במטא-מדע. הקורס מורכב משני חלקים עיקריים. בחלקו הראשון עוסק הקורס בשאלות מטא-מדעיות הנוגעות למבנה המדע, בעוד שבחלקו השני נדונות שאלות מטא-מדעיות הנוגעות להתפתחות המדע. --
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

הערה ביבליוגרפית

20202 מס' קורס או"פ

Keywords

  • Science -- Philosophy
  • מדע -- פילוסופיה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי