פיוט אנלוגי בעולם דיגיטלי: לקראת מחקר ממוחשב של ספרות הפיוט

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המחבר סוקר במאמרו את תרומתן הפוטנציאלית של מתודות מתחום מדעי הרוח הדיגיטליים לחקר הפיוט. לשם כך הוא חוזר ומעיין בלשון הציורית בקורפוס פיוטים קדם-קלסיים שעסק בו בעבודת הדוקטור שלו, אך הפעם בכלים חישוביים (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהAnalog Piyyut in a Digital World: Towards Computational Study of Payytanic Lirerature
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)69-98
מספר עמודים30
כתב עתמחקרי ירושלים בספרות עברית
כרךלב
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

הערה ביבליוגרפית

שער ראשון: התפילה והפיוט הקדום

IHP publications

 • ihp
 • Fiction -- Technique
 • Humanities
 • Information technology
 • Literature -- Research
 • Piyyutim
 • Quantitative research
 • אמצעים ספרותיים
 • המרה אנלוגית-דיגיטלית
 • חקר הספרות
 • מדעי הרוח
 • מחקר כמותי
 • מחשבים וספרות
 • מידע באמצעים אלקטרוניים
 • פיוטים

RAMBI publications

 • rambi
 • Digital humanities
 • Quantitative research
 • Piyyutim -- Research
 • Prayer -- Judaism -- Databases
 • Piyyutim -- History and criticism
 • Computer-assisted instruction

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'פיוט אנלוגי בעולם דיגיטלי: לקראת מחקר ממוחשב של ספרות הפיוט'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי