פיגומים מטה-קוגניטיביים ולמידה דיגיטלית בקרב מבוגרים עם וללא ADHD

עדי ברן, יעל סידי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

קריאת טקסטים דיגיטליים עשויה להקשות על שימור הקשב ולהחריף הבדלי ניטור והבנה בין לומדים עם וללא הפרעת קשב (disorder hyperactivity deficit attention, ADHD) .בנוסף, לומדים עם ADHD עשויים לא להפיק תועלת מהנחיות לשימוש באסטרטגיות של עיבוד מעמיק (למשל, כתיבת סיכום). מאידך, סביבות למידה דיגיטליות מאפשרות שילוב הדרגתי של פיגומים. המחקר הנוכחי בחן את השפעת פיגומים מטה- קוגניטיביים, על ניטור והבנת טקסט בקרב לומדים עם וללא ADHD .בנוסף, נבחן תפקידה המתווך של נדידת-מחשבות (הקשורה בקושי לשמר קשב). המשתתפים (315 מבוגרים, %43 עם ADHD ) ,הוקצו באופן אקראי לאחד מתנאי הלמידה: ביקורת או פיגומים. משתתפי שני התנאים קראו טקסט דיגיטלי ארוך, כתב וסיכום, העריכו נדידת- מחשבות, ענו על שאלות הבנת הנקרא ודירגו את ביטחונם בתשובה. בתנאי הפיגומים שולבו בנוסף הנחיות המכוונות את הקשב ומעודדות ויסות למידה. תוצאות: בתנאי הביקורת, קבוצת ה- ADHD השיגה ציון נמוך משמעותית בהבנת הנקרא בהשוואה לקבוצה ללא ADHD .בנוסף, רק קבוצת ה- ADHD הדגימה רזולוציה (דיוק יחסי של הניטור) שלילית. בקבוצת הפיגומים, לא היו הבדלים בהבנת הנקרא או ברזולוציה. נדידת-מחשבות מיתנה את ההבדלים בהבנת הנקרא בין משתתפים עם וללא ADHD ,אך רק בתנאי הביקורת. מסקנות: עבור לומדים עם ADHD ,שילוב הדרגתי של פיגומים מטה-קוגניטיביים עשוי לשפר את השפעת הנחיות לעיבוד מעמיק על הניטור, ולצמצם את השפעתה השלילית של נדידת- מחשבות על הבנת הנקרא. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: דורית אולינק-שמש, אינה בלאו, ניצה גרי, אבנר כספי, יעל סידי, יורם עשת-אלקלעי,יורם קלמן, איל רובין)
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
עמודים18 (2023), 13ע-22ע
מספר עמודים5
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

IHP publications

 • ihp
 • הבנה
 • הבנת הנקרא
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • הפרעות קשב וריכוז עם או בלי היפראקטיביות
 • חשיבה מתבדרת
 • טקסט -- ניתוח והערכה
 • למידה
 • מדיה דיגיטלית
 • מטה-קוגניציה
 • נדידת מחשבות
 • ניטור
 • פיגומים מטה-קוגנטיביים
 • קריאה
 • קריאה דיגיטלית
 • קשב
 • ריכוז (פסיכולוגיה)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי