פורצת דרך: [ראיון]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

פרופ' יהודית גל-עזר קנתה לעצמה שם בעולם בתחום הוראת מדעי המחשב, בהיותה שותפה לפיתוח תכנית הלימודים במדעי המחשב לתיכון. כעת, לאחר יציאתה לגמלאות, היא נזכרת באתגרים הרבים שניצבו בדרכה ומספרת על הרגע שבו החליטה שהאוניברסיטה הפתוחה הוא הבית האקדמי המתאים ביותר בעבורה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)28-33
מספר עמודים6
כתב עתידיאופ: האוניברסיטה הפתוחה
כרך7
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

IHP publications

  • ihp
  • גל עזר, יהודית -- 0000-0002-3630-5733
  • האוניברסיטה הפתוחה
  • מחשבים -- לימוד והוראה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי