פורצים גבולות בכח

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

"Small במה" - מספר שלוש: פסטיבל לתיאטרון סטודנטים של אוניברסיטת תל אביב, אוקטובר 2004, אירוע שבו בדיקת גבולות המדיום נרתמה לאמירה נגד אלימות באמצעי מבע אלימים במיוחד
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)50-52
מספר עמודים3
כתב עתתיאטרון: רבעון לתיאטרון עכשווי
כרך14
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

IHP publications

  • ihp
  • אוניברסיטת תל-אביב
  • פסטיבלי תיאטרון
  • תיאטרון סטודנטים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי