פולמוס הרמב"ם וה'מקובלים'

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

בלב המאמר ניצבת השאלה, האומנם היו חכמי הקבלה התאוסופית (שדגלו בתאולוגיה של עשר הספירות) מראשי המתנגדים לפילוסופיה של הרמב"ם בעת הפולמוס הגדול שהתחולל סביבה בשנות השלושים של המאה השלוש עשרה בפרובנס ובספרד. ההמאמר בא להפריך את התפיסה הרואה בקבלה בכללותה את הקוטב המיתי-מיסטי של הההגות היהודית בימי הביניים ולהצביע על ייחודה של התאולוגיה הספירתית, שבמובנים רבים לא היתה מנוגדת לתפיסותיו האריסטוטליות של הרמב"ם. המאמר מתייחס גם לסיבות לפרוץ הפולמוס בפרובנס וספרד. וכן להשקפות הרמב"ן, יונה גירונדי, מאיר בן שמעון מנרבון המעילי ומשולם דיפיארה לסוגיות הנידונות, כפי שבאים לידי ביטוי באגרותיהם ובכתביהם.
כותר מתורגם של התרומהThe Maimonidean Controversy and the Kabbalists
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)475-503
מספר עמודים29
כתב עתציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
כרך87
מספר גיליון4
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

 • ihp
 • גירונדי, יונה בן אברהם -- רב -- 1200-1263 בערך
 • המעילי, מאיר -- מנרבונה -- המאה ה-13
 • ויכוח
 • יהודי ספרד
 • יהודי צרפת -- פרובנס
 • מכתבים ואגרות היסטוריים
 • משה בן מימון -- 1138-1204
 • משה בן נחמן -- 1194-1270
 • ספירות (קבלה)
 • פילוסופיה יהודית של ימי הביניים
 • קבלה
 • שלמה בן משלם דאפירה
 • שמואל בן מרדכי
 • תיאולוגיה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי