פוליטיקה מזרחית ושאלת הדת: הערכה מחדש של מודל האזרחות המרובה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מטרתו של מאמר זה היא לבחון את מידת הרלוונטיות של מודל האזרחות המרובה כתיאוריה חברתית-ביקורתית בהקשר הישראלי, ומעבר לכך, לשאול מהי תכליתה של התיאוריה של האזרחות כחלק מסדר יום פוליטי פרוגרסיבי עכשווי. המחבר מציע ביקורת למודל האזרחות המרובה, דן בפוליטיקה המזרחית ויחסה לסוגיית הדת בישראל ומציע נקודת מבט חדשה על האזרחות כתופעה חברתית וכפריזמה תיאורטית. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)197-225
מספר עמודים29
כתב עתהמרחב הציבורי
כרך13
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

הערה ביבליוגרפית

שם הגליון: אזרחות מרובה ושסעים אתנו-מעמדיים גליון מיוחד לכבוד פרישתו של פרופ' יואב פלד

IHP publications

 • ihp
 • Citizenship
 • Mizrahim
 • Religion and state
 • אזרחות (מדעי המדינה)
 • דת ומדינה
 • עדות המזרח
 • קד"ם (תנועה חברתית)

RAMBI publications

 • rambi
 • Civil rights -- Israel
 • Mizrahim -- Israel -- Identity
 • Mizrahim -- Israel -- Social conditions
 • Mizrahim -- Political activity -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי