'פולחן מטטרון': מהדורה סינופטית \

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

במקור לא ארוך ופולמוסי מימי הביניים נמצא תיאור מעניין של יהודים העובדים את מטטרון ואוסרים לעבוד את עילת העילות. המשכו של המקור דן בתפילה לעילת העילות וביחס שבין עילת העילות ובין ספירת הכתר. כלל חלקיו של המקור הם מעניינים ונוגעים בצורה מתומצתת, חדה ומפורשת בנושאי מפתח הנקשרים לתיאוסופיה הקבלית. המאמר מגיש לקורא מהדורה סינופטי
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)193-208
מספר עמודים16
כתב עתקבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית
כרך42
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • השוואת נוסחים
  • כתבי יד
  • מטטרון (מלאך)
  • ספירות (קבלה)
  • פולחן (יהדות)
  • קבלה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי