"פולחן מטטרון": מהדורה סינופטית

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהThe Worship of Metatron: a synoptic edition
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)193-208
מספר עמודים16
כתב עתקבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית
כרך42
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

הערה ביבליוגרפית

כולל תעתיק ונוסח מוער מתוך כתב יד לונדון - הספריה הבריטית, קטלוג מרגליות 8/746; פריס - הספריה הלאומית 14/974 HEB. וירושלים - פרטי (F 44516)

RAMBI publications

  • rambi
  • Cabala -- Manuscripts
  • Meṭaṭron
  • Sefirot (Cabala)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי