פוטנציאלים מעוררים ככלי במחקר קוגנטיבי

ענת ברנע

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)55-63
מספר עמודים9
כתב עתכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
כרך3
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 1994

IHP publications

  • ihp
  • גרויים (פסיכולוגיה)
  • דיסלקציה
  • לקות שמיעה וחרשות -- הערכה ואבחון
  • עיבוד מידע אנושי
  • פוטנציאלים מעוררים
  • שמיעה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי