פה קבור הכלב

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

על היתרונות והחסרונות של הפתיחות בעידן המקוון. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)28-31
מספר עמודים4
כתב עתידיאופ: האוניברסיטה הפתוחה
כרך6
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

IHP publications

  • ihp
  • אינטרנט -- היבטים פסיכולוגיים וחברתיים
  • פייסבוק
  • פרטיות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי