עתידן של תוכניות לשיתוף עובדים בעידן הגלובליזציה

אביעד בר חיים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

בסביבה תחרותית ולא דמוקרטית, כאשר הגישה בה לשיתוף היא מכשירנית ולא ערכית, כדאי לחזק את נכונות המשתתפים והתומכים באמצעים שישכנעו אותם שהשיתוף מוליך לביצועים כלכליים טובים יותר. לחלופין, בסביבה דמוקרטית ומתונה מבחינה תחרותית, תושג האטרקטיביות של תוכנית השיתוף באמצעות חיזוק תרבות שיתופית המדגישה את חשיבות הקהילייה העובדת ומקומו של הפרט בסביבה כזאת
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)65-83
מספר עמודים19
כתב עתעבודה, חברה ומשפט
כרך9
סטטוס פרסוםפורסם - 2002

IHP publications

  • ihp
  • גלובליזציה
  • כלכלה בין-לאומית
  • שיתוף עובדים
  • שיתוף עובדים בהנהלה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי