ערי המחר: תכנון, צדק וקיימות היום?

Tovi Fenster, Oren Shlomo

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

"העיר שאנו חיים בה, כל שכונותיה ורחובותיה, היא חלק מהווית היום יום שלנו. בעשורים האחרונים מנוהלת העיר "מלמעלה למטה", על ידי גופי שלטון המקדמים סדר יום תכנוני שמייצג את יזמי הנדל"ן וההון יותר מאשר את תושבי העיר וסביבותיה. לכן מופרים במקרים רבים מדי עקרונות של דמוקרטיה ושיתוף בידי מתכננים "מטעם". כך נפגע המרחב החברתי המאפשר מקום לכולם, ועמו גם מרחבים היסטוריים, עיצוביים וסביבתיים של העיר. הספר 'ערי המחר - תכנון, צדק וקיימות היום' עוסק בשאלות שמעלה מצב זה. כיצד תראה עיר המחר? האם ובאילו תנאים היא תהיה צודקת ומקיימת יותר? ומה יהיה תפקידו של התכנון העירוני בניהול עיר המחר? סוגיות אלה שזורות כחוט השני בין פרקי הספר, המתמקדים בתמורות ובתהליכים המתרחשים במרחב העירוני בישראל ומעוררים ביקורת ציבורית גוברת. עורכי הספר וכותביו הם חוקרים, מתכננים אורבניים ופעילים חברתיים, שחברו כדי להעמיד את סוגיות "ערי המחר" לדיון מושכל ולהציע להן פתרונות אפשריים."(כריכה אחורית)
כותר מתורגם של התרומהCities of Tomorrow: Planning Justice and Sustainability Today?
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורהקיבוץ המאוחד
מספר עמודים282
מסת"ב (אלקטרוני)978-965-02-0711-3
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'ערי המחר: תכנון, צדק וקיימות היום?'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי