עמדת ארצות-הברית בפרשת אניית המעפילים "אקסודוס 1947"

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)209-225
מספר עמודים17
כתב עתיהדות זמננו: שנתון לעיון ולמחקר
כרךג
סטטוס פרסוםפורסם - 1986

IHP publications

 • ihp
 • Aliyah Bet (1933-1948)
 • Eretz Israel -- Foreign relations -- United States
 • Eretz Israel -- History -- 1939-1948
 • United States -- Foreign relations -- Eretz Israel
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- 1945-1948
 • ארץ ישראל -- יחסי-חוץ -- ארצות הברית
 • ארצות הברית -- יחסי-חוץ -- ארץ ישראל
 • העפלה
 • יציאת אירופה תש"ז (ספינת מעפילים)

RAMBI publications

 • rambi
 • יציאת אירופה תש"ז (אוניית מעפילים)
 • Eretz Israel -- Relations -- United States
 • United States -- Relations -- Eretz Israel
 • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period

פורמט ציטוט ביבליוגרפי