על שמלת הכלה הישראלית

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחלקראת כלולות
עורכיםאורנה פילץ
מקום הפרסוםתל-אביב
מוציא לאורעלמא
עמודים68-72
סטטוס פרסוםפורסם - 1999

פורמט ציטוט ביבליוגרפי