על "שינוי" והמשכיות: האומנם "מהפכה חילונית"?

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר עוסק במפלגת "שינוי", אשר נעלמה מהנוף הפוליטי בבחירות לכנסת השבע-עשרה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)135-147
מספר עמודים13
כתב עתהמרחב הציבורי
כרך1
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

IHP publications

 • ihp
 • Ashkenazim
 • Middle class
 • Secularism
 • אשכנזים
 • חילוניות
 • מעמד הביניים
 • שינוי (מפלגה פוליטית)

RAMBI publications

 • rambi
 • Israel -- Politics and government
 • Orthodox Judaism -- Israel -- Relations -- Nontraditional Jews
 • Political parties -- Israel
 • שינוי, תנועה להתחדשות חברתית ופוליטית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי