על ספרו של מרקוס זילבר, "לאומיות שונה אזרחות שווה. המאבק להשגת אוטונומיה ליהודי פולין במלחמת העולם הראשונה": [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

תקציר

ספרו רחב היריעה של מרקוס זילבר, שמציע עיון מעמיק במאבק להשגת אוטונומיה יהודית בפולין בתקופת מלחמת העולם הראשונה, עוסק אומנם בתקופה קצרה של שנים ספורות, אך חושף מתוכה את התגבשותם של דפוסי היסוד של הפוליטיקה היהודית בפולין ושל הפוליטיקה הפולנית ביחס ליהודים, החל בתקופה זו ועד לימי השואה. מבעד לסוגיות אלו בוקעות ועולות תובנות רחבות ומעמיקות יותר הנוגעות לתולדות היהודים במדינת הלאום האירופית המודרנית בכלל, ואף לשאלות יסוד כוללות יותר הנוגעות לדפוסי השתלבותם של מיעוטים במדינות לאום באשר הן. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)234-240
מספר עמודים7
כתב עתילקוט מורשת
כרך98
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

ביקורת על: זילבר, מרקוס. לאומיות שונה אזרחות שווה. המאבק להשגת אוטונומיה ליהודי פולין במלחמת העולם הראשונה. תל-אביב: אוניברסיטת תל אביב תשע"ד 2014.

IHP publications

  • ihp
  • זילבר, מרקוס -- לאומיות שונה אזרחות שווה
  • יהודי פולין
  • מלחמת העולם הראשונה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי