על נשים וגבולות - על סרטן של ענת אבן ועדה אושפיז "אסורות"

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

'אסורות' מתאר בניין שהפך לקו גבול כתוצאה מהסכמי חברון ב-1997, בניין שמתגוררות בו שלוש אלמנות על אחד עשר ילדיהן, ושגג ביתן משמש לתצפיות של חיילים ישראלים. הנוף הנשקף משני צידי הבניין משקף את שני צידי הקונפליקט: מצד אחד הצבא הישראלי השומר על הגבול ואגב כך מאבטח את חגיגות הפורים של המתנחלים, ומצד שני הרחוב הפלסטיני המנסה להתנהל כסדרו. מהצד הישראלי מצרים את צעדיהן, חוקרים שוב ושוב לאן פניהן מועדות, ואילו הצד הפלסטיני חסום מפניהן משום שהגישה אליו פשוט אינה קיימת: ילדיהן נאלצים להגיע אליו דרך הגגות כדי להביא מצרכים למשפחה. הסרט עוקב אחר מספר חודשים בחייהן של אותן נשים שבסופם פורצת אינתיפדת אל-אקצה, אז הן מגורשות מבתיהן אל יעד לא נודע.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)85-91
מספר עמודים7
כתב עתקולנוע דרום
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp
  • אסורות (סרט)
  • הסכסוך הערבי-ישראלי -- היבטים תרבותיים
  • נשים בקולנוע

פורמט ציטוט ביבליוגרפי