על כרוניקה של פרידה, ספרה של מיכל בן נפתלי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)207-215
מספר עמודים9
כתב עתפלסטיקה
כרך4
סטטוס פרסוםפורסם - 2001

IHP publications

 • ihp
 • Bible -- Ruth
 • Deconstruction
 • Farewells in literature
 • Love in literature
 • Women in literature
 • אהבה בספרות
 • דה-קונסטרוקטיביזם
 • נשים בספרות
 • פרדה בספרות
 • תנ"ך. רות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי