על השנים שהובילו ל"פוגרום נובמבר" (ליל הבדולח"): מהגירה מושכלת לבריחה המונית

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

בחודשים שלאחר עליית הנאצים לשלטון בינואר 1933 עוצבה מחדש המדינה והחברה הגרמנית. המפלגות הלא-נאציות נסגרו בזו אחר זו וסמכויות הפרלמנט ובתי המשפט הוגדרו מחדש. יתרה מזאת, בתהליך שכונה על ידי הנאצים "האחדה", פעל המשטר הנאצי במרץ לביטולו של הפלורליזם החברתי בגרמניה ולכינונה של "קהילת עם" גרמנית כמעט בכל תחום. נסגרו מגוון ארגונים ואיגודים לא נאצים, הוקמו ארגונים חברתיים ותרבותיים - כגון ה"היטלר יוגן" לנוער, ארגוני נשים ואיגודים מקצועיים - שפעלו בחסות המפלגה הנאצית והאזרחים הגרמניים הועמדו תחת לחץ כבד להשתלב בהם (מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)6-7
מספר עמודים2
כתב עתיקינתון
כרך236
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp
  • הגירה -- גרמניה
  • הגירה -- יהודים
  • יהודי גרמניה
  • ליל הבדלח

פורמט ציטוט ביבליוגרפי