על הפולמוס היהודי-נוצרי בימי הביניים ובראשית העת החדשה: [מאמר ביקורת]

אורה לימור

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)151-155
מספר עמודים5
כתב עתתרביץ: רבעון למדעי היהדות
כרך69
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 1999

IHP publications

  • ihp
  • Christianity and other religions -- Judaism
  • Judaism -- Relations -- Christianity
  • פולמוס יהודי-נוצרי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי