על הוראת תורת היחסות הפרטית בגישה "ההיסטורית"

יורם קירש, מאיר מידב

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)24-36
מספר עמודים13
כתב עתתהודה: עלון למורה לפיסיקה
כרך11
מספר גיליון3
סטטוס פרסוםפורסם - 1985

IHP publications

  • ihp
  • Einstein, Albert -- 1879-1955
  • Physics -- Study and teaching
  • Relationism
  • איינשטיין, אלברט -- 1879-1955
  • פיזיקה -- לימוד והוראה
  • תורת היחסות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי