על הולדת "סבון": דברים בערב ההשקה של הרומן הגנוז של יורם קניוק, תולעת ספרים, 24 במאי 2018

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)55-59
מספר עמודים5
כתב עתמאזנים
כרךצ"ב
מספר גיליון3
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

IHP publications

  • ihp
  • קניוק, יורם -- סבון

פורמט ציטוט ביבליוגרפי