על גילוי האומגה מינוס

יורם קירש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)20-24
מספר עמודים5
כתב עתלדעת: מדע לנוער המתבגר
כרךח'
מספר גיליון7-8
סטטוס פרסוםפורסם - 1978

IHP publications

  • ihp
  • חלקיקים אלמנטריים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי