על: בין הבית לרחוב: היעדר ביטחון דיורי בישראל: [ביקורת ספרים]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

דרות ודרי הרחוב משכו את תשומת ליבה של שלומית בנימין בעבודת הדוקטור שלה, שבה היא שואלת מיהם חסרי הבית בישראל. התשובה, כפי שהתברר לבנימין עם צאתה לדרך, אינה מובנת מאליה, ועצם המונח חסרי בית דורש בירור והגדרה. כך היא מצאה עצמה מבררת מהו אי־ביטחון דיורי, כיצד הוא מובן ומומשג בשיח הביורוקרטי והציבורי, ומהם ביטוייו בחייהם של נשים וגברים שחווים אותו בפועל. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)243-245
מספר עמודים3
כתב עתסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
כרך24
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • בנימין, שלומית -- בין הבית לרחוב: היעדר ביטחון דיורי בישראל
  • דיור
  • חסרי בית
  • מדיניות כלכלית -- דיור ושיכון

פורמט ציטוט ביבליוגרפי