על: "אנחנו שוברי החרוזים: פוליטיקה של טראומה בספרות הישראלית", חנן חבר: [מאמר ביקורת] (מתוך המדור: מן הספרות המקצועית)

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

חוקר הספרות המוערך, חנן חבר, מכנס מבחר ממאמריו שנכתבו בין השנים 2011 - 2016. החוט המקשר בין מאמרי הספר הוא הטראומה המובלעת בטקסטים ספרותיים.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)316-319
מספר עמודים4
כתב עתמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
כרך53
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • חבר, חנן -- אנחנו שוברי החרוזים
  • טראומה נפשית
  • ספרות עברית מודרנית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי