עלילות נעורים: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותית

תקציר

האוטוביוגרפיה של גרשון פיפע, שנכתבה בשנת 1934 בעת היותו בן עשרים, יכולה להמחיש את אופיו רב הפנים והמורכב של עולמם של הצעירים ובני הנוער היהודים שחיו בפולין בעשור שקדם לשואה (מתוך המאמר) קישור לתקציר בלבד
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)57
מספר עמודים1
כתב עתבשביל הזיכרון
כרך12
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

הערה ביבליוגרפית

ביקורת על: בסוק, עידו ונוברשטרן, אברהם (עורכים). עלילות נעורים, אוטוביוגרפיות של בני נוער יהודים מפולין בין שתי מלחמות העולם, הוצאת בית שלום עליכם, מרכז זלמן שזר והמכון לחקר תולדות יהודי פולין באוניברסיטת תל אביב, ירושלים, תשע"ב

IHP publications

  • ihp
  • אוטוביוגרפיה
  • יהודי פולין
  • נוער יהודי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי