עלייתו של "ועד השלום הישראלי" ונפילתו

תמר הרמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)245-280
מספר עמודים36
כתב עתהציונות
כרךי"ז
סטטוס פרסוםפורסם - 1993

IHP publications

  • ihp
  • ועד השלום הישראלי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי