עלייה והתיישבות: האם הייתה שנת 1933 נקודת מפנה במדיניות העלייה הציונית?

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)98-113
מספר עמודים16
כתב עתעיונים : כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל
כרך3
סטטוס פרסוםפורסם - 1993

IHP publications

  • ihp
  • מדיניות עלייה וקליטה
  • ציונות -- היסטוריה -- מהצהרת בלפור עד קום המדינה (1917-1948)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי