עיצובו של זיכרון, שימורו ותפקידיו בעולם העתיק: ביקורת על הספר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותית

כותר מתורגם של התרומהReview of D. Mendels, Memory in Jewish, Pagan and Christian Societies of the Graeco-Roman World
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)114-118
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך93
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

פורמט ציטוט ביבליוגרפי