עידן האפשרויות: יהודים והאימפריות המודרניות במבט עכשווי

Guy Miron (אחר)

פרסום מחקרי: תוצר מחקר שאינו טקסטתוצר דיגיטלי / חזותי

שפה מקוריתעברית
המדיה של הפרסוםמקוון
סטטוס פרסוםפורסם - 9 ינו׳ 2022

הערה ביבליוגרפית

מכון ון ליר בירושלים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי