עולמות אפשריים ביצירתם של אורלי קסטל-בלום ואתגר קרת

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)39-64
מספר עמודים26
כתב עתעלי שיח
כרך38
סטטוס פרסוםפורסם - 1996

IHP publications

 • ihp
 • Fantasy in literature
 • Fantasy literature
 • Intertextuality
 • Motion pictures and literature
 • Postmodernism (Literature)
 • Science fiction -- Stories, plots, etc
 • אינטרטקסטואליות
 • בדיוניות (ספרות)
 • ספרות וקולנוע
 • פוסטמודרניזם בספרות
 • פנטזיה (ספרות)
 • קסטל-בלום, אורלי
 • קרת, אתגר

RAMBI publications

 • rambi
 • קסטל-בלום, אורלי -- 1960-
 • קרת, אתגר -- 1967-

פורמט ציטוט ביבליוגרפי