עולים בסערה, נקלטים בייסורים: [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)115-117
מספר עמודים3
כתב עתגשר: כתב-עת לענינים יהודיים
כרךמ"א
מספר גיליון131
סטטוס פרסוםפורסם - 1995

IHP publications

  • ihp
  • Immigrant absorption -- Israel
  • Israel -- History -- 1948-1956
  • ישראל -- היסטוריה -- 1948-1956
  • עלייה וקליטה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי