עולה הרגל והעיר הקדושה: תיאור לטיני לא מוכר של המקומות הקדושים מתחילת המאה שתים-עשרה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)82-57
מספר עמודים26
כתב עתקתדרה
כרך138
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

הערה ביבליוגרפית

כ"י ביינקה 481.77, ספריית אוניברסיטת ייל.

RAMBI publications

  • rambi
  • Christian pilgrims and pilgrimages -- Eretz Israel
  • Christianity -- Israel -- Jerusalem -- History
  • Eretz Israel -- Description and travel
  • Eretz Israel -- History -- Middle Ages, 500-1500
  • Holy places
  • Jerusalem (Israel) -- History -- Middle Ages, 500-1500
  • Travelers' writings -- History and criticism

פורמט ציטוט ביבליוגרפי