עבר ומגדר על בולי עיראק, 2011-1921

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

פרק זה מבקש להדגים את תרומתו של מבט מן הזווית המגדרית לחקר בולי מדינות ערב. הוא מתמקד בדמויות הנשיות המופיעות על בולי עיראק מאז הקמתה ושואל מה הן מלמדות אותנו על האידאולוגיה, על הזיכרון הקולקטיבי ועל הזהות הלאומית שראשי המדינה העיראקית ביקשו לטפח בתקופות שונות כדי לבסס את שלטונם. הפרק בוחן מה ניתן ללמוד מהיעדרן ומנוכחותן של דמויות אלה על השיח שהשלטון מקיים עם אזרחי המדינה ובעיקר עם אזרחיותיה. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהHistory and Gender on Iraqi Postage Stamps, 1921-2011
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחעבר מתעתע
כותר משנה של פרסום המארחמיתוס, היסטוריה וזיכרון בחברות אסלאמיות ובחברה הישראלית
עורכיםמאיר חטינה, ישראל גרשוני
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאוררסלינג
עמודים271-307
מספר עמודים37
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

הערה ביבליוגרפית

שער שני: שימושי העבר בשיח הערבי-אסלאמי

IHP publications

  • ihp
  • אל-בעת' (מפלגה)
  • בולים
  • מגדר
  • נשים -- עיראק
  • נשים ערביות
  • עיראק -- היסטוריה
  • עיראק -- משטר
  • עיראק -- פוליטיקה וממשל
  • קאסם, עבד אל-כרים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי