עבודת הקהל במדיה החברתיים: לקחים מהכלכלה הפוליטית של האינטרנט

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארח מעברים בתקשורת
כותר משנה של פרסום המארחלכבוד דן כספי ופועלו
עורכיםנלי אליאס, גלית נמרוד, צבי רייך, עמית שכטר
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאורצבעונים
עמודים105-126
מסת"ב (מודפס)9789655480801
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

פורמט ציטוט ביבליוגרפי