עבודה סוציאלית ודימויים של עוני ושל עניים בתקופת היישוב

מימי איזנשטט, ג'וני גל

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

במאמר אימצו המחברים גישה מחקרית שרואה בדו"חות טיפול של שירותים חברתיים מקור להבנה טובה של תפיסות של עוני. במסגרת המחקר בחנו דו"חות שכתבו עובדות סוציאליות על ביקוריהן אצל סועדי בית תמחוי בירושלים בשנות השלושים המוקדמות. בגישת ההבניה החברתית התחקו אחר ההגיונות הטמונים בהערכות שכתבו העובדות הסוציאליות בדו"חותיהן, ובחנו כיצד כיוונו הנחות על עוני ועל אנשים החיים בעוני את אנשי המקצוע בתקופת מעבר חברתית-תרבותית בפלשתינה-א"י, שבה התגבשו תפיסות חדשות בנוגע לזכאות ולסיוע.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחלא צדקה אלא צדק
עורכיםג'וני גל, רוני הולר
מקום הפרסוםשדה בוקר
מוציא לאורמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן גוריון - קרית שדה בוקר
עמודים293-308
מספר עמודים16
מסת"ב (מודפס)9789655101218
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

הערה ביבליוגרפית

הקובץ זמין במאגר הספרים האלקטרוניים 'פסיק' לאחר הרשמה

IHP publications

  • ihp
  • ארץ ישראל -- היסטוריה -- תקופת המנדט
  • ירושלים (יישוב עירוני) -- היסטוריה -- תקופת המנדט
  • מדיניות חברתית
  • עובדים סוציאליים
  • עוני ועניים
  • עמדות
  • ציונות
  • שירותי הסעדה התנדבותיים
  • שירותי רווחה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי