עבד אל-קאדר אל-חוסייני: מפקד פלסטיני במלחמת 1948

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

עבד אל קאדר אל חוסייני היה מנהיג הכוחות הערביים באזור ירושלים, עד לנפילתו בעת כיבוש הקסטל ב-8 אפריל 1948. היסודות שהניח תרמו להצלחה היחסית של ירושלים הערבית, אשר החזיקה מעמד גם אחרי הפינוי הבריטי.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)213-254
מספר עמודים42
כתב עתעלי זית וחרב
כרך יג
סטטוס פרסוםפורסם - 2013
פורסם באופן חיצוניכן

IHP publications

  • ihp
  • אל-חסיני, עבד אל-קאדר
  • מלחמת העצמאות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי