סקירת ספר: Global Social Policy – International Organizations and the Future of Welfare, by Bob Deacon with Michelle Hulse and Paul Stubbs. London: Sage Publications, 1997

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהBook review: Global Social Policy – International Organizations and the Future of Welfare, by Bob Deacon with Michelle Hulse and Paul Stubbs. London: Sage Publications, 1997
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)204-206
כתב עתביטחון סוציאלי
כרך57
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

פורמט ציטוט ביבליוגרפי