סקירת הספר: The Globalization Paradox: Why Global Markets, States, and Democracy Can’t Coexist, by Dani Rodrik. Oxford: Oxford University Press, 2011

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהReview: The Globalization Paradox: Why Global Markets, States, and Democracy Can’t Coexist, by Dani Rodrik. Oxford: Oxford University Press, 2011
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)305-308
כתב עתביטחון סוציאלי
כרך90
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

פורמט ציטוט ביבליוגרפי