סקירת הספר: פופוליזם והגמוניה בישראל, מאת דני פילק. תל אביב: רסלינג, 2006

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהReview: Populism and Hegemony in Israel, by Dani Filk. Tel-Aviv: Resling, 2006
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)183-186
כתב עתסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
כרך9
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

פורמט ציטוט ביבליוגרפי