סקירת הספר: לא באנו להשאר – מהגרי עבודה, מאפריקה לישראל וחזרה, מאת גליה צבר. תל אביב: ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב, 2008

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהReview: We’re Not Here to Stay: African Migrant Workers in Israel and Back in Africa, by Galia Sabar. Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 2008
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)361-364
כתב עתחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
כרך29
מספר גיליון2-3
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

פורמט ציטוט ביבליוגרפי